Μια ματιά στην «ουσία»!

Αραγε αν του αφαιρούσαμε το σκάλισμα, θα έχανε την υπόσταση του κάλλιστου όπλου; Μάλλον όχι, όπως δεν θα την έχανε αν αφαιρούσαμε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που έχουν περάσει στη συνείδησή μας ως ενδεικτικά... Διαβάστε περισσότερα...

Απόντες οι… καμπίσιοι λαγοί!

Στην Ελλάδα με τις λιγοστές πεδιάδες είναι λογικό η γεωργική εκμετάλλευση να είναι πολύ εντατική στα πεδινά. Αρκεί να σταθείτε στον Μπράλο και να δείτε κάτω προς τον Θεσσαλικό Κάμπο για να γίνει κατανοητή η έν... Διαβάστε περισσότερα...