Πληρωμές ύψους 1.532.283,59 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 9 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2018, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος ύψους 1.277.540,08 € αφορά έκτακτα μέτρα στήριξης στα οπωροκηπευτικά.

 

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν διάφορες ανειλημμένες υποχρεώσεις από μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως οι ενισχύσεις για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, κ. ά.

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 09/02/2018-13/02/2018