Πληρωμές ύψους 2.348.467,40 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά εξόφληση σχεδίων βελτίωσης.

 

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν διάφορες ανειλημμένες υποχρεώσεις από μέτρα και δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως για Leader, ανάπλαση αγροτικών περιοχών, πρόσθετη ενίσχυση καπνού, κ.α..
Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 02/02/2018-06/02/2018