Την Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. αποφάσισε σχετικά με τον επανυπολογισμό των εισφορών στην παραγωγή ζάχαρης για την περίοδο 1999/2000 και 2000/2001.

 

Ο στόχος του κανονισμού που εκδόθηκε είναι να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Φεβρουαρίου 2017, η οποία έκρινε ότι οι εισφορές στην παραγωγή για τον τομέα της ζάχαρης μεταξύ 1999 και 2001 είχαν υπολογιστεί λανθασμένα, με αποτέλεσμα την καταβολή υπέρογκων ποσών από τους παραγωγούς ζάχαρης.

 

Προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανονισμός που εξέδωσε το Συμβούλιο προβλέπει ότι οι παραγωγοί ζάχαρης και οι καλλιεργητές ζαχαρότευτλων θα αποζημιωθούν με την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μεταξύ 1999 και 2001.

 

Ο συνολικός αντίκτυπος στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται σε 195,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 93,1 εκατ. ευρώ για τις εισφορές και 102,2 εκατ. ευρώ για το εκτιμώμενο κόστος των τόκων.

 

Ιστορικό και επόμενα βήματα

 

Η κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα της ζάχαρης θεσπίστηκε το 1968 με στόχο την εξασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος για τους παραγωγούς της ΕΕ και την αυτάρκεια της αγοράς της ΕΕ, και έκτοτε επανεξετάζεται περιοδικά. Προκειμένου να στηριχθούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί και μεταποιητές, στον τομέα της ζάχαρης ίσχυσαν αρχικά μέτρα στήριξης των τιμών και ποσοστώσεις παραγωγής, καθεστώς που τερματίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Οι εισφορές ζάχαρης ήταν εγγενώς συνδεδεμένες με το καθεστώς των ποσοστώσεων για τη ζάχαρη. Βάσει των κανόνων της ΚΟΑ, οι παραγωγοί που ξεπερνούσαν την ποσόστωσή τους όφειλαν να καταβάλουν εισφορά επί του πλεονάσματος για τις εν λόγω ποσότητες. Οι εισφορές αυτές καταβάλλονταν στη συνέχεια στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

 

Ο εκδοθείς κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του και εφαρμόζεται από:

·                     τις 13 Οκτωβρίου 2000, για την περίοδο εμπορίας 1999/2000

·                     τις 12 Οκτωβρίου 2001, για την περίοδο εμπορίας 2000/2001

 

Για περισσότερα δείτε το πλήρες κείμενο του κανονισμού του Συμβουλίου για της εισφορές ζάχαρης