Προληπτικά Μέτρα που πρέπει να λάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εισαγωγής στη χώρα μας της νόσου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, ζητά η αρμόδια Τομεάρχης Αγροτικής της ΝΔ κ. Φωτεινή Αραμπατζή με σχετική Ερώτησή της.

 

Όπως επισημαίνει, το απευκταίο ενδεχόμενο εισόδου στη χώρα μας της νόσου, η οποία εξαπλώνεται με έντονους ρυθμούς στην Ευρώπη, θα πλήξει κυρίως τη συστηματική χοιροτροφία, τον δεύτερο πιο εξελιγμένο κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας, καθώς θα σημάνει την επιβολή αυστηρών μέτρων στο εμπόριο ζώντων ζώων και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

 

Επιπροσθέτως, ζητά ενημέρωση για το αν και με ποιο χρονοδιάγραμμα προτίθεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα ενημέρωσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και δράσεων από το ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά Μέτρα 1, 2 και 5.

 

Αναλυτικά, η κατατεθείσα ερώτηση είναι η εξής:

 

«Ανησυχία προκαλεί η ραγδαία εξάπλωση στην Ευρώπη της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (Α.Π.Χ.), η οποία, στο απευκταίο ενδεχόμενο εισόδου στη χώρα μας, θα πλήξει κυρίως τη συστηματική χοιροτροφία, που αποτελεί τον δεύτερο πιο εξελιγμένο κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας. Πλήγμα, που μπορεί να προκληθεί λόγω της επιβολής αυστηρών μέτρων στο εμπόριο ζώντων ζώων και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

 

Ήδη η επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης της νόσου, έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή 6.114 κρουσμάτων από το 2016. Κρούσματα έχουν εμφανισθεί και σε πιο κοντινές με την Ελλάδα χώρες όπως η Τσεχία, η Ιταλία (Σαρδηνία), ενώ από τις 31 Ιουλίου 2017 επιβεβαιώθηκαν κρούσματα και στη Ρουμανία.

 

Ειδικότερα για τη χώρα μας, ο κίνδυνος εισόδου της νόσου εστιάζεται στους αγριόχοιρους, που μετακινούνται διασυνοριακά και μπορεί να έρθουν σε επαφή με μολυσμένους αγριόχοιρους. Επιπροσθέτως, υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της νόσου μέσω της σίτισης των χοίρων με υπολείμματα τροφίμων, ζωικών υποπροϊόντων και ζωοτροφών, που περιέχουν τον ιό.

 

Από πλευράς ΕΕ έχουν ήδη ληφθεί αρκετά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ΑΠΧ, με πιο ενδεικτικά αυτών, την ειδική νομοθεσία σχετικά με τα μέτρα ελέγχου, την επικαιροποίηση της αρχής της Περιφερειοποίησης, με συγκεκριμένα μέτρα για τον έλεγχο της μετακίνησης των χοίρων και των προϊόντων τους καθώς και την αναθεωρημένη στρατηγική σχετικά με την Α.Π.Χ. για τα ανατολικά τμήματα της ΕΕ.

 

Επίσης προβλέπονται και χρηματοδοτικά εργαλεία για τον περιορισμό της νόσου, μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ειδικότερα μέσω του Πυλώνα ΙΙ.

 

Παρά το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο (22.12.2017/4413/138551), που απέστειλε στις Περιφέρειες της χώρας, στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία και στις Χοιροτροφικές Οργανώσεις, αναφέρεται στην ανάγκη επαγρύπνησης, επισημαίνει ότι η συστηματική χοιροτροφία, δεν διατρέχει υψηλό κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται όλα τα μέτρα βιοπροφύλαξης.

 

Μέτρα βιοπροφύλαξης όμως, που δυστυχώς δεν ισχύουν για τις τρίτες χώρες με τις οποίες συνορεύει η χώρα μας.

 

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

 

1. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε σχετικά με τον κίνδυνο εισαγωγής της νόσου από γείτονες τρίτες χώρες μέσω της εμπορίας χοίρειων προϊόντων ή διασυνοριακής μετακίνησης αγριόχοιρων;

 

2. Προτίθεστε και με τι χρονοδιάγραμμα να εφαρμόσετε τα προβλεπόμενα σχετικά μέτρα από το ΠΑΑ 2014-2020, όπως:
α) η υποστήριξη δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών (Μέτρα 1 και 2) για την ευαισθητοποίηση των χοιροτρόφων, κυνηγών, και άλλων ομάδων ή
β) η αποκατάσταση του δυναμικού παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως οι ζωικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε προληπτικές δράσεις – (Μέτρο 5);».