Πρωτόκολλο συνεργασίας, με κεντρικό στόχο την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για την αμπελουργία, υπέγραψαν την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) Βαγγέλης Αργύρης και ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δρ. Γεωργιος Καρέτσος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης.

 

Σε σύντομες τοποθετήσεις τους, τόσο ο κ. Αργύρης όσο και ο κ. Καρέτσος, επισήμαναν ότι είναι το πρώτο βήμα μιας συνεργασίας με προοπτικές, και ότι θα συσταθεί σε θεσμικό επίπεδο ομάδα εργασίας που θα εξειδικεύσει όσα καταγράφονται στο πρωτόκολλο.

 

Σημειώνεται ότι ως κοινές δράσεις στο πρωτόκολλο συνεργασίας ορίζονται οι ακόλουθες:

– Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδίου αμπέλου-οίνου

– Ταυτοποίησηκαι διατήρηση γηγενών ποικιλιών και κλώνων αμπέλου και παραγωγή γνήσιου, υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού

– Προώθηση ερευνητικών δράσεων για την αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

– Υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων σε θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες των δύο Οργανισμών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

– Εκπαιδεύσεις αμπελουργών και οινοποιώνσε συνεργασία με τη γενική διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την παροχή γνώσεων σχετικά με την καλλιέργεια της αμπέλου, την οινοποίηση, την παραγωγή εμπορικών οινικών προϊόντων και την τοποθέτηση αυτών στην αγορά και συνεργασία με τη γενική διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τηνπιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων.

– Διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τα μέλη της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου για τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαδρομή «από το αμπέλι στο ποτήρι».

– Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και πληροφόρησης-ενημέρωσης (π.χ. Workshops, Ημερίδων, Σεμιναρίων, Συνεδρίων, κ.λπ).