Πληρωμές ύψους 2.883.335,38 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 8 έως τις 11 Ιανουαρίου 2018 το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά εγγειοβελτιωτικά έργα σε αγροτικές εκτάσεις’

 

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης όπως: μεταφορικά νησιών Αιγαίου, Leader, Σχέδια βελτίωσης, κ. ά.

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 08/01/2018-11/01/2018