Με έγγραφη απάντηση της η ΑΑΔΕ ενημερώνει βουλευτές του Σύριζα σχετικά με το θέμα της επιστροφής των παραβόλων για τα ανασφάλιστα οχήματα βάση της ΠΟΛ.1090/2017.

Αναλυτικότερα, το έγγραφο αναφέρει τα εξής: Όσον αφορά τα παράβολα, που εκδόθηκαν από την Δ.ΗΛΕ.Δ. για την ασφάλιση οχημάτων που εντοπίστηκαν ανασφάλιστα και πληρώθηκαν, όσα είχαν δεσμευτεί (εκδόθηκε ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο διάστημα που ίσχυε η διασταύρωση) συντάχθηκαν ΑΦΕΚ (Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης), που έχουν σταλεί στις Δ.Ο.Υ.
Για τα υπόλοιπα, οι κάτοχοι ενημερώθηκαν με ηλεκτρονικό μήνυμα για την διαδικασία, που πρέπει να ακολουθήσουν για την επιστροφή του παραβόλου.
Το ποσό, που έχει καταβληθεί, θα επιστραφεί εκτός αν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές οπότε θα συμψηφιστεί.