Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2018 προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων για τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις του περασμένου Ιουλίου σε ροδάκινα και νεκταρίνια Ημαθίας και Πέλλας, από την υπό σύσταση Διεπαγγελματική Πυρηνόκαρπων.

 

Η εν λόγω συγκέντρωση πραγματοποιείται μέσω σχετικής ιντερνετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που δημιούργησε η υπό σύσταση Διεπαγγελματική, και τέθηκε στην διάθεση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και τις δομές τους, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν και θα καταχωρήσουν τα στοιχεία των παραγωγών μελών που υπέστησαν ζημίες, καθώς και αυτών που δεν είναι μέλη.

 

Όπως αναφέρεται σχετικά, για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και τις προϋποθέσεις για την χρήση της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι Συνεταιρισμοί μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Διεπαγγελματικής στην Βέροια που βρίσκονται στην Οδό Θεσσαλονίκης 60 και στα τηλέφωνα 2331076488 – 6972956372.

 

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ (υπό σύσταση)

 

Θεσσαλονίκης 60

 

59131 ΒΕΡΟΙΑ

 

Βέροια 22-01-2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Έναρξη συγκέντρωσης στοιχείων για τις ζημίες των βροχοπτώσεων του Ιουλίου 2017

 

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων (υπό σύσταση ) που δημοσιεύθηκε στις 13/12/2017 και αφορούσε την διαδικασία που συμφωνήθηκε για την αποζημίωση των ροδακινοπαραγωγών από τις ζημίες που υπέστησαν από τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου και οι οποίες θα καλυφθούν, σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που συστάθηκε από τον Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου και τις δημόσιες ανακοινώσεις του ιδίου, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους τα κάτωθι:

 

Η Εθνική Διεπαγγελματική δημιούργησε σχετική Ιντερνετική Ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία λειτουργεί και τίθεται στην διάθεση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και τις δομές τους, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν και θα καταχωρήσουν τα στοιχεία των παραγωγών μελών που υπέστησαν ζημίες, καθώς και αυτών που δεν είναι μέλη (μεμονωμένοι).

 

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και τις προϋποθέσεις για την χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι Συνεταιρισμοί μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Διεπαγγελματικής στην Βέροια που βρίσκονται στην Οδό Θεσσαλονίκης 60 και στα τηλέφωνα, 2331076488 σταθερό και 6972956372 κινητό.

 

Επίσης στα τηλέφωνα αυτά θα απευθύνονται οι χρήστες, για κάθε πρόβλημα που συναντούν καθώς και κάθε ερώτημα. Λόγω της εφαρμογής για πρώτη φορά ενός τέτοιου συστήματος, τα όποια προβλήματα πιθανόν παρουσιαστούν, θα επιλυθούν με την στενή συνεργασία και κατανόηση όλων. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις για πρώτη φορά αναλαμβάνουν ένα τέτοιο ρόλο και μόνο με στενή και καλοπροαίρετη συνεργασία θα τον φέρουν με επιτυχία σε πέρας, προς το κοινό συμφέρον.

 

Η διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων, πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 7 Φεβρουαρίου έτσι ώστε ακολούθως να αποσταλούν στον ΕΛΓΑ για επεξεργασία.