Με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4642/29.12.2017, παρατείνεται η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018, που έληγε την 31-12-2017, έως την 5-1-2018.

 

Επίσης, παρατείνεται για την ίδια ημερομηνία η θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.