Η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των γεωργών έναντι των σουπερμάρκετ, καλύτερα μέσα για να προστατεύονται από τις αστάθειες της αγοράς και άλλους κινδύνους, καθώς και μεγαλύτερη ευελιξία στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη για να μπορούν να βοηθήσουν τους νέους γεωργούς, περιλαμβάνονται στα κύρια σημεία των μεταρρυθμίσεων για την απλούστευση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ που υπερψήφισε το ευρωκοινοβούλιο την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου.

 

Η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2018, εγκρίθηκε με 503 ψήφους υπέρ, 87 κατά και 13 αποχές.

 

Σύμφωνα με το ευρωκοινοβούλιο τα κύρια σημεία των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνουν τα εξής:

 

Ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των γεωργών

 

Ο νέος κανονισμός θα επιτρέψει σε όλες τις οργανώσεις αγροτών να προγραμματίζουν την παραγωγή και να διαπραγματεύονται συμβάσεις προμήθειας για λογαριασμό των μελών τους χωρίς να παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους κανόνες ανταγωνισμού. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις επιτρέπονται σήμερα μόνο σε λίγους τομείς όπως το γάλα, το ελαιόλαδο, το βόειο κρέας και τα σιτηρά.

 

Καλύτερα μέσα αντιμετώπισης των ασταθειών της αγοράς

 

Οι γεωργοί θα μπορούν να προστατευθούν καλύτερα έναντι των ασταθειών της αγοράς και των φυσικών κινδύνων, όπως οι κακές καιρικές συνθήκες, τα παράσιτα των φυτών και οι ασθένειες των ζώων. Θα υπάρξει βελτίωση των μέτρων για τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των γεωργών, καθότι θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους με την αύξηση της αποζημίωσης που προέρχεται από την ασφάλιση των καλλιεργειών, των ζώων και των φυτών και από τα αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν οι αγρότες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε περιπτώσεις κρίσεων, χρησιμοποιώντας έκτακτα μέτρα στήριξης των αγροτών.

 

«Ενεργός γεωργός» και νέοι αγρότες

 

Τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τον ορισμό του «ενεργού γεωργού», δηλαδή ενός ατόμου που είναι επιλέξιμο για τη λήψη ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων. Θα μπορούν επίσης να ενισχύσουν τις προσαυξήσεις για τους νέους αγρότες, από 25% έως 50% της βασικής τους πληρωμής για τα πρώτα 25-90 εκτάρια, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη για τους νέους ανθρώπους η εργασία στον αγροτικό τομέα.

 

Επί του θέματος ο εισηγητής, Γερμανός ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Albert Dess δήλωσε τα εξής: «Σήμερα ενισχύσαμε σημαντικά τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού, τους δώσαμε καλύτερα εργαλεία για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους της αγοράς και της παραγωγής και ενισχύσαμε την στήριξη των νέων. Αυτό θα καταστήσει τη γεωργική μας πολιτική απλούστερη, πιο δίκαιη και καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των γεωργών με στόχο της διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν εγκαίρως σε ισχύ ώστε να επιτρέψουν στους αγρότες μας να επωφεληθούν από αυτές τις θετικές αλλαγές το συντομότερο δυνατό.»

 

Τα επόμενα βήματα

 

Ο νέος κανονισμός μένει τώρα να εγκριθεί επισήμως και από το Συμβούλιο της ΕΕ προτού τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης εδώ: