Ο Γιώργος Καρασμάνης κατέθεσε Ερώτηση στους αρμοδίους Υπουργούς με την οποία ζητά το επίδομα τέκνων που λαμβάνουν τρίτεκνοι και πολύτεκνοι και το οικογενειακό επίδομα των άλλων οικογενειών, να μην θεωρείται εξωγεωργικό εισόδημα, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα χάσουν την ιδιότητα του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη», με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από τον αποχαρακτηρισμό αυτόν.

 

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης :

 

« Πολλοί τρίτεκνοι και πολύτεκνοι αγρότες-μικροκαλλιεργητές, κατά την τρέχουσα φετινή χρονιά, κινδυνεύουν να απολέσουν την ιδιότητα του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη» που κατέχουν. Κι αυτό διότι το πενιχρό αγροτικό εισόδημά τους συρρικνώθηκε ακόμα περισσότερο, εξαιτίας των φετινών θεομηνιών και καταστροφών στις καλλιέργειές τους, αλλά και των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών με τις οποίες υποχρεώθηκαν να πουλήσουν την εναπομείνασα σοδειά τους. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το ύψος των επιδομάτων τέκνων που λαμβάνουν από τον ΟΓΑ, να χαρακτηρίζεται εξωγεωργικό εισόδημα και το αγροτικό εισόδημα τους να εμφανίζεται χαμηλότερο από αυτό.

 

Επειδή σε μια τέτοια περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί, πέραν των άλλων προβλημάτων που θ’ αντιμετωπίσουν, θα χάσουν την ιδιότητα του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη», με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρους εξαιτίας της απώλειας του «αφορολογήτου», γεγονός που θέτει πλέον ζήτημα επιβίωσης για τους ίδιους και τις πολυπληθείς οικογένειές τους.

 

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί,

 

Εάν, όπως οφείλουν, θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι παραπάνω τρίτεκνοι και πολύτεκνοι μικροκαλλιεργητές να συνεχίσουν ν’ αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία ως «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες» »