Αντικατάσταση του «παραπαίοντος», όπως το χαρακτηρίζει, φιλελεύθερου γεωργικού μοντέλου της ΕΕ ζητά η Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D).

 

Η πολιτική ομάδα, που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και άλλα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τάσσεται υπέρ της ανάδειξης ενός νέου κοινωνικού μοντέλου, που θα έχει στον πυρήνα του τον αγρότη και το περιβάλλον.

 

Σε έγγραφό της, με τίτλο «Η γεωργία που χρειαζόμαστε – Περιβάλλον, υγεία, γεωργία και αλιεία», η ομάδα S&D ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο για ένα αειφόρο γεωργικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, την καλεί να πιέσει για στενότερη συνέργεια μεταξύ βιώσιμης, υγιούς γεωργίας και ανθρώπινης υγείας, καθώς και να λάβει πρωτοβουλίες, ώστε η γεωργία να συμβάλει στη διατήρηση των αγροτικών περιοχών και στην προστασία των αγροτών της ΕΕ στο διεθνές εμπόριο.

 

Tο σχετικό έγγραφο αναφέρει ότι, παρόλο που οι μεταρρυθμίσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) είχαν στόχο να βελτιώσουν τα γεωργικά εισοδήματα, την απασχόληση και τις τοπικές οικονομίες, τα έβλαψαν περαιτέρω και έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων.

 

Πλέον, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να διατηρήσει την κοινή οργάνωση των αγορών και να δημιουργήσει νέα εργαλεία για τη σταθεροποίηση των τιμών, να ενισχύσει τους ισχύοντες μηχανισμούς διασφάλισης στις διεθνείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, όπως είναι οι δασμολογικές ποσοστώσεις, και ενδεχομένως να αποκλείσει από τις συμφωνίες αυτές τα πλέον ευάλωτα αγροδιατροφικά προϊόντα. Επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τον έλεγχο των εισαγωγών τροφίμων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτοί πληρούν αυστηρά τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων, τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες, σύμφωνα με το έγγραφο.

 

Σε περιπτώσεις τυχόν ανεπαρκειών της αγοράς, μια σειρά από μέτρα θα πρέπει να γίνονται διαθέσιμα στους γεωργούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μείωσης της παραγωγής. «Τα εργαλεία διαχείρισης κλιματικών, υγειονομικών και οικονομικών κινδύνων θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά την ασφάλιση κινδύνων για τη γεωργική παραγωγή, τα εργαλεία σταθεροποίησης εισοδήματος και τα αμοιβαία κεφάλαια για τον περιορισμό των επιπτώσεων της -εταβλητότητας των τιμών στο πλαίσιο μιας ΚΑΠ προσανατολισμένης στην αγορά», υπογραμμίζει η Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

 

«Οι δίκαιες τιμές για τα γεωργικά προϊόντα είναι απολύτως απαραίτητες, ώστε να αποφεύγονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές του ντάμπινγκ ή οι πωλήσεις κάτω του κόστους παραγωγής, ενώ οι αγρότες θα πρέπει να λαμβάνουν το δίκαιο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας τους», συνεχίζει το έγγραφο, πριν τονίσει ότι τα δεινά των αγροτών συνδέονται επίσης με τη συγκέντρωση της αγοράς και τις πιέσεις στις τιμές που ασκούνται κυρίως στον τομέα του λιανεμπορίου. «Καταχρηστικές πρακτικές, όπως είναι οι εκπρόθεσμες πληρωμές, η μεταφορά του κινδύνου προς τους ασθενέστερους, οι αναδρομικές αλλαγές στις συμβάσεις ή η αθέμιτη λύση τους πρέπει να υπόκεινται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και να τους επιβάλλονται κυρώσεις.

 

Ο νόμος περί ανταγωνισμού πρέπει να εξυπηρετεί την ευημερία των παραγωγών και να λαμβάνει καλύτερα υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της γεωργίας», καταλήγει το έγγραφο.