Οι μεν δήμοι θέλουν να κάνουν κουμάντο αυτοί στις λαϊκές αγορές, γιατί υπάρχει όχληση, οι περιφερειάρχες θέτουν γενικότερο ζήτημα, και στη μέση οι παραγωγοί και έμποροι λαϊκών αγορών, που θέλουν να κάνουν κουμάντο εκείνοι. Κι ο καθένας έχει το δίκιο του, βέβαια, γιατί υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα όπου στήνονται λαϊκές αγορές. Οι περιφέρειες ήθελαν να έχουν εκείνες το γενικό πρόσταγμα στον σχεδιασμό, αλλά και οι παραγωγοί δεν μπορούν να περιμένουν κάθε φορά πότε θα συνεδριάσει το τάδε ή το δείνα δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο για να βγάλουν άκρη, αν θα πάνε να πουλήσουν την πραμάτεια τους. Δηλαδή, ζήσε Μάη μου πότε θα συνεδριάσουν…