«Σε πρώτη φάση, ενεργοποιείται τον Δεκέμβριο το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας που θα έχει αρχικό κεφάλαιο 10 εκατ. ευρώ και θα υποστηρίξει όλους τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που αποκλείονταν μέχρι σήμερα από το τραπεζικό σύστημα» ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια της Πρώτης  Έκθεσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, θα πρόκειται δηλαδή για μια τράπεζα μόνο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, η οποία θα δώσει μικροπιστώσεις, των πέντε των δέκα των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ σε σχήματα που θα θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, ενώ στην επόμενη φάση θα ενεργοποιηθούν χρηματοδοτικά προϊόντα, όπως εγγυητικές επιστολές για δάνεια σε υπάρχουσες και νέες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας». Το Ταμείο, όπως διευκρίνισε, θα λειτουργεί ουσιαστικά ως φορέας που διευκολύνει και υποστηρίζει τη χρηματοδότηση των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας.

«Να καταστεί η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία κλάδος ισότιμος με την ιδιωτική οικονομία»

Οι Αρχές είναι που διέπουν την ίδια τη λογική της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Οι αρχές της συλλογικότητας, οι αρχές ότι μας ενδιαφέρει να παράγουμε κέρδος που συνεισφέρει στο γενικό καλό, ανέφερε ο κ. Τσίπρας.

Επίσης, προέταξε τη δημοκρατία στην παραγωγή, τις συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, τον σεβασμό στην εργασία και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.

Ο υγιής ανταγωνισμός στη βάση της βελτίωσης του παραγόμενου προϊόντος και όχι στη βάση της δαρκούς συμπίεσης του εργατικού κόστους, συμπλήρωσε.

«Ξεκινήσαμε λοιπόν από τα θεμέλια, από το να χτίσουμε μια κοινή γλώσσα και κάποιους κοινούς κανόνες για το τι είναι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Συγκροτήσαμε λοιπόν ένα θεσμικό πλαίσιο για έναν ολόκληρο κλάδο, που βασικό σκοπό του είχε να αποσυνδέσει την έννοια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από τις προνοιακές πολιτικές και να την καταστήσει κλάδο ισότιμο με την ιδιωτική οικονομία, αναγνωρίζοντας όμως και προφυλλάσοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της» υπογράμμισε.

«Το ζητούμενο η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών»

Υπήρξε μια αντικοινωνική πολιτική, στρεβλής και απατηλής αντίληψης, που έγινε κυρίαρχη και αναπαράχθηκε μαζικά από πολιτικούς, επιχειρηματικούς και μιντιακούς κύκλους, εντός και εκτός χώρας, και την οποία πρόσφατα επανέλαβε ο ΣΕΒ: Η αντίληψη ότι «ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητες μας και ότι επομένως ορθώς επεβλήθη το αντίδοτο της λιτότητας, για να μας επαναφέρει στον ίσιο δρόμο, ανέφερε ο κ. Τσίπρας για να τονίζει πως πρόκειται για μια μειωτική αν μη τι άλλο και ψευδή αναφορά στις δυνατότητες αυτής της χώρας και των ανθρώπων της.

Το ζητούμενο, διαμήνυσε, δεν είναι η μείωση των αναγκών της κοινωνίας ως προς τις περιορισμένες όπως υποννοεί το παραπάνω σχήμα δυνατότητες της, αλλά η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, που προκύπτουν από τις αναβαθμισμένες δυνατότητες που έχουν οι πολίτες αυτής της χώρας και ειδικότερα οι νέοι και οι νέες.

«Εμείς δεν βλέπουμε κανένα ταβάνι και κανένα περιορισμό στις δυνατότητες, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τη διάθεση για δημιουργία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα» σημείωσε και υπογράμμισε πως η ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι ένα από τα βασικά μας οχήματα στην πορεία υλοποίησης αυτού του μεγάλου στόχου.

«Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά, εξετάζοντας και παραδείγματα προηγμένων οικονομιών, ότι η ενίσχυση αυτού του τομέα της οικονομίας μπορεί να φέρει πολλαπλά οφέλη και να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο της συνολικής παραγωγής.

Το οικονομικό οικοσύστημα που δημιουργεί η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία διακρίνεται από σταθερότητα, διαχρονικότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα σε εξωτερικά σοκ» προσέθεσε.

ΑΠΕ – ΜΠΕ