Ψηφίζεται τις επόμενες ώρες, από την Ολομέλεια, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας για το υπαίθριο εμπόριο και τις αλλαγές στην επιμελητηριακή νομοθεσία, ένα νομοσχέδιο για το οποίο η κυβέρνηση δηλώνει ότι με τις προωθούμενες διατάξεις καλύπτονται όλα τα ζητήματα που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο με κομβικό σημείο τον εξορθολογισμό των προστίμων, τη διεύρυνση των λαϊκών αγορών με περισσότερα προϊόντα, την ενίσχυση του ρόλου του παραγωγού.

«Το νομοσχέδιο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ρύθμισης του υπαίθριου εμπορίου και του επιμελητηριακού θεσμού. Σε αντίθεση δε με το πρόσφατο παρελθόν, το παρόν νομοσχέδιο προέκυψε μετά από διαβούλευση διάρκειας δύο ετών, με το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι μια σειρά διατάξεων που εκσυγχρονίζουν και κωδικοποιούν το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας αφενός του υπαίθριου εμπορίου, αφετέρου των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών επιμελητηρίων της χώρας», είπε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Υπαίθριο εμπόριο

Ειδικά για το υπαίθριο εμπόριο, ο υπουργός είπε ότι πρέπει να είναι σταθερός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας, για να υπογραμμίσει ότι δίνεται η ευκαιρία σε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, με έμφαση τις οικονομικές ομάδες, να καταστεί ενεργό οικονομικά μέσω των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. «Η βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης αδειών», είπε ο κ. Παπαδημητρίου και προσέθεσε ότι ενισχύεται η ισονομία και διασαφηνίζονται θέματα της αρμοδιότητας των οργάνων της διοίκησης όσον αφορά τη ρύθμιση, την εποπτεία και τον έλεγχο των δράσεων του υπαίθριου εμπορίου με στόχο την ασφάλεια δικαίου και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.

Ο υπουργός Οικονομίας είπε ότι το νομοσχέδιο παρέχει στον παραγωγό τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται είτε σε οργανωμένη αγορά υπαίθριου εμπορίου, είτε ατομικά, είτε μέσω της συμμετοχής του σε συνεργατικά σχήματα. Παράλληλα μεριμνά για την πλήρη απασχόληση του επαγγελματία πωλητή. Επίσης με αντικειμενικό τρόπο αποσαφηνίζεται η χορήγηση θέσεων των πωλητών κατά σειρά προτεραιότητας με χρήση κριτηρίων κοινωνικού χαρακτήρα αλλά και επαγγελματικής διαγωγής και ευσυνειδησίας.

ΑΠΕ – ΜΠΕ