Δέκα κτίρια της Περιφέρειας Κρήτης έχουν επιλεγεί και προβλέπεται η επιλογή 10 επιπλέον κτιρίων δημόσιων φορέων στο νησί, για τα οποία θα εκπονηθούν σχετικές μελέτες για την ενεργειακή τους αναβάθμιση και θα διερευνηθεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό σχήμα για την υλοποίησή τους.

Αυτό επισημάνθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας-Ενέργειας-Περιβάλλοντος Κρήτης Νίκο Καλογερή που μίλησε σήμερα στην ημερίδα ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού έργου “SHERPA- Shared knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations”, του Προγράμματος INTERREG Mediterranean 2014-2020, που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

«Η Περιφέρεια Κρήτης πρωτοπορεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς αποτελεί τη βασική συνιστώσα για τη μετάβαση σε μια αειφορική κοινωνία χαμηλού άνθρακα»επισημάνθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας-Ενέργειας-Περιβάλλοντος, Νίκο Καλογερή.

Η Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με τον προϊστάμενο διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Μάρκο Δαμασιώτη, βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο ενεργειακής αναβάθμισης σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας, καθώς επίσης και στο τομέα ενσωμάτωσης βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών στο ενεργειακό της σύστημα.

Στην ημερίδα οι δημόσιοι φορείς ενημερώθηκαν για τους στόχους και τις δράσεις του έργου SHERPA, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων κτιρίων. Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση ενιαίων στρατηγικών και σχεδίων δράσης ενεργειακής αποδοτικότητα όσον αφορά στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του δημόσιου τομέα, σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

«Εμείς, υιοθετώντας την Ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς θεωρούμε ότι αποτελεί τη βασική συνιστώσα για τη μετάβαση σε μια αειφορική κοινωνία χαμηλού άνθρακα» ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ Καλογερής τονίζοντας παράλληλα ότι: «Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος αποτελεί σημαντικό πεδίο εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών που εξοικονομούν ενέργεια και πόρους και σε αυτό ο δημόσιος τομέας κατέχει υποδειγματικό ρόλο. Προς αυτή την κατεύθυνση, η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό «εργαλείο».

Το έργο SHERPA αναμένεται να διευκολύνει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για την Ενεργειακή Απόδοση στα δημόσια κτίρια και να βελτιώσει την ικανότητα των δημόσιων αρχών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να διαχειριστούν το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους.

ΑΠΕ – ΜΠΕ