Πληρωμές ύψους 7.689.152,43 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου 2017 με τους δικαιούχους των  προγράμματα του Leader και της νιτρορύπανσης να είναι οι αποδέκτες του μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων.

 

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων, για διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών, ολοκληρωμένη διαχείριση ζαχαρότευτλων και καπνού, αμειψισπορά, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία κ.α.

 

Για περισσότερα επισκεφθείττε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 24/11/2017-27/11/2017