Τα τέσσερα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct   (Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής – Δήμου Θεσσαλονίκης – Κομοτηνής – Ξάνθης) και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, διοργανώνουν το 2ο EU Jobs and Mobility Roadshow σε τέσσερις πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα) και σε δύο πόλεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη και Σέρρες). Στόχος είναι κατά το διάστημα 20 – 25 Νοεμβρίου 2017 και στο πλαίσιο της 2ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, να γνωρίσουν οι πολίτες τα προνόμια της κινητικότητας σε επίπεδο σπουδών, πρακτικής άσκησης, εργασίας, έρευνας, επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η διοργάνωση απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε στοχευμένες ομάδες όπως: φοιτητές, απόφοιτοι και μακροχρόνια άνεργοι. Για τον λόγο αυτό θα υπάρξει συνεργασία με σχετικά ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης τα οποία διευκολύνουν την κινητικότητα, οργανώσεις νέων καθώς επίσης και με εθνικά σημεία επαφής για προγράμματα που διευκολύνουν την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+).

Για το 2ο EU Jobs and Mobility Roadshow οι Σέρρες (όπου συμμετέχει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή) είναι ο 5ος σταθμός (24 Νοεμβρίου 2017 στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου) και η Θεσσαλονίκη (25 Νοεμβρίου 2017 στην Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη) ο 6ος σταθμός, και τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.