Στην Ελλάδα θα επεξεργάζεται «το καλύτερο μετάξι στον κόσμο», αντί να πωλείται φτηνά στο εξωτερικό το κουκούλι, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης, μιλώντας «Στο Κόκκινο Καβάλας» και τον Κώστα Φιλίδη, εν όψει της συμμετοχής του στο 6ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση.

 

Ο κ. Τσιρώνης αναφερόμενος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σημείωσε πως οι ιδιαιτερότητες της περιοχής μπορούν να είναι είτε προς θετική ή προς αρνητική κατεύθυνση, ανάλογα με τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Ο υπουργός στάθηκε στους τρεις άξονες παρέμβασης που θα ισχυροποιήσουν την θέση της Περιφέρειας και θα εκμεταλλευτούν την ιδιαίτερη γεωπολιτική της θέση.

 

Ο πρώτος άξονας είναι η παράγωγη μεταξιού και η δημιουργία αναπηνιστηρίου το οποίο θα μετατρέπει την πρώτη ύλη σε νήμα. «Σήμερα πουλάμε στο εξωτερικό το κουκούλι, το οποίο είναι φθηνό» σημείωσε ο κ. Τσιρώνης για να προσθέσει ότι το υπουργείο Οικονομίας επεξεργάζεται παραγωγικό σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση, ώστε το «καλύτερο μετάξι στον κόσμο» να φέρει και το αντίστοιχο κέρδος στην τοπική οικονομία.

 

Ο δεύτερος άξονας είναι η αλλαγή του Αλιευτικού Κώδικου που αφορά και στις λιμνοθάλασσες της περιοχής. Ο κ. Τσιρώνης τόνισε πως το νέο νομοθετικό πλαίσιο που πρότεινε η κυβέρνηση, λύνει προβλήματα που χρόνιζαν. Μάλιστα, σημείωσε ότι η επεξεργασία του νομοσχεδίου έγινε με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από τους παραγωγούς και με τη σύμφωνη γνώμη τους, γι αυτό και τυγχάνει αποδοχής από τον Σύνδεσμο Συνεταιρισμών Μισθωτών Ελληνικών Λιμνοθαλασσών «Στέλιος Μπαλάσης».

 

Οι σημαντικότερες αλλαγές στον Αλιευτικό Κώδικα είναι οι εξής:

 

α) Κατάργηση της καταβολής του 5% επί της αξίας της παραγωγής υπέρ της εκτέλεσης βελτιωτικών έργων στο μίσθιο. Οφειλόμενα ποσά ή ποσά που βρίσκονται στον σχετικό λογαριασμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως την εξάντλησή τους (χωρίς χρονικό περιορισμό) σε επενδυτικά έργα ως ιδία συμμετοχή και σε έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος με διαδικασίες του συνεταιρισμού – και όχι ως δημόσια έργα.

 

β) Νομιμοποίηση όλων των κτηρίων και εγκαταστάσεων «που είναι απαραίτητα για την ιχθυοτροφική τους εκμετάλλευση και ανεγέρθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο, ή τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεωρούνται ότι ανεγέρθηκαν νόμιμα, κατόπιν έκδοσης για τον σκοπό αυτόν διαπιστωτικής πράξης της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Η Πολεοδομική Υπηρεσία εκδίδει την ανωτέρω διαπιστωτική πράξη με την υποβολή σε αυτήν τεχνικής έκθεσης, με δαπάνες του μισθωτή, συνοδευόμενης από τοπογραφική αποτύπωση των προς τη νομιμοποίηση εγκαταστάσεων».

 

Τέλος, ο κ. Τσιρώνης στάθηκε και στη σημασία που έχει η σύνδεση του τουρισμού με το μοναδικό οικοσύστημα της οροσειράς της Ροδόπης, το οποίο μπορεί να γίνει πόλος έλξης για χιλιάδες τουρίστες.

 

Πηγή: http://www.stokokkino.gr