Στην ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό όσων αγροτών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν οφειλές προς την παλιά Αγροτική Τράπεζα, η οποία είναι σε εκκαθάριση, προσανατολίζεται η κυβέρνηση.

Η ένταξή τους όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα χρέη προς το Δημόσιο, αλλά και τα χρέη προς την παλιά ΑΤΕ, θα γίνει με έμμεσο τρόπο, στον βαθμό που οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν βάσει του νόμου να ενταχθούν στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού για χρέη που έχουν προς τις τράπεζες. Με δεδομένο ωστόσο ότι η ΑΤΕ δεν υπάρχει πια και τα χρήματα αυτά έχουν μεταφερθεί στην ειδική εκκαθάριση, δηλαδή σε μια «κακή» τράπεζα, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί με δημόσιο χρήμα, τα χρέη αυτά θεωρούνται οφειλές προς το Δημόσιο και έτσι θα μπορούν να ενταχθούν στην εξωδικαστική ρύθμιση.
Το θέμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, αναμένεται να συζητηθεί με τους θεσμούς στα τέλη Νοεμβρίου, στις διαπραγματεύσεις με τους οποίους θα πρέπει να οριστικοποιηθεί και η συνολικότερη ρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τον νόμο για την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο –εφορία και ασφαλιστικά ταμεία– με βάση τους όρους του εξωδικαστικού μηχανισμού. Οι όροι αυτοί αφορούν την αποπληρωμή του Δημοσίου έως και 120 δόσεις και αφού ληφθεί υπόψη η συνολική ικανότητα αποπληρωμής του ελεύθερου επαγγελματία, συνομολογώντας δηλαδή με έμμεσο τρόπο πως η όποια λύση δεν μπορεί να παραγνωρίζει τις οφειλές που έχει κάποιος προς τις τράπεζες, ακόμη και αν αυτές δεν ενοποιούνται στη ρύθμιση.
Υπενθυμίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και προς τις τράπεζες με βάση τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Ετσι με βάση αυτήν τη διάκριση ένας αγρότης που έχει επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του, ενώ ένας αγρότης ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίσει μόνο τις οφειλές προς το Δημόσιο. Η ρύθμιση που προωθείται ανοίγει τον δρόμο για ρυθμίσεις τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τις τράπεζες και για τους αγρότες – ελεύθερους επαγγελματίες, αρκεί η οφειλή να είναι προς την παλιά Αγροτική Τράπεζα. Η λύση που προωθείται για τους αγρότες είναι πακέτο με την οριστικοποίηση της ρύθμισης και για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά τα χρέη τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για το θέμα αυτό εκκρεμεί η έκδοση απόφασης που θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους θεσμούς.