Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος ΄΄CLLD/ LEADER 2014 – 2020΄΄ με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον ΄΄Εν Πλω΄΄» με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής.

 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ. στη συνεδριακή αίθουσα του Ξενοδοχείου «Δανάη» στην Αίγινα.

 

Με αφορμή την προσεχή έναρξη των ενεργειών υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος, μέσω των δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων, η ημερίδα, σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο ενεργειών ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής των Νήσων Αττικής.

 

Η αναπτυξιακή στρατηγική προσβλέπει στην ανάπτυξη της περιοχής του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής μέσω της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε νήσου.

 

Στόχος είναι η ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμού ως βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της συνεργασίας, της διασύνδεσης των τομέων παραγωγικής δραστηριότητας και της καινοτομίας.

 

Στελέχη της Εταιρείας και ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες, θα βρεθούν στο νησί της Αίγινας κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δικτύου και Δημάρχου Αίγινας κου Δημητρίου Μούρτζη, για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα CLLD/ LEADER στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κ.λπ.).

 

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων, απόψεων και ιδεών στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος.

 

Πληροφορίες:

 

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων

 

ΠΕ Νήσων Αττικής

 

Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς

 

Τηλ. 2104120002-4-9

 

Fax. 2104120006

 

Mail: [email protected]

 

Web: www.atticalag.gr