Πληρωμές ύψους 4.584.292,96πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου 2017

 

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από τον οργανισμό, οι εν λόγω πληρωμές αφορούν κυρίως ανειλημμένες υποχρεώσεις από το προηγούμενο στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κυρίως για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, περιβαλλοντικές δράσεις, όπως η απονιτροποίηση, διάφορα συνεχιζόμενα έργα, τις σπάνιες φυλές, προγράμματα προώθησης προϊόντων κ.α.
 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 16/10/2017-20/10/2017