Εκτός του ποσού των 701.915.912,39 €, που κατέβαλε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε 537.406 δικαιούχους βασικής ενίσχυσης, στις 23 Οκτωβρίου πλήρωσε, παράλληλα, 407.849,01 € για ανειλημμένες υποχρεώσεις από προγράμματα του προηγούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Οι συγκεκριμένες πληρωμές αφορούν την κάλυψη μεταφορικών για τα νησιά του Αιγαίου, προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες, σχέδια βελτίωσης, Leader, κ. ά.

 

Για περισσότερα: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 23/10/2017