Περισσότερα από ένα δισ ευρώ πρόκειται να επενδυθούν το επόμενο διάστημα στη βιομηχανία τροφίμων και μεταποίησης αγροτικών προιόντων δίνοντας ώθηση στην ελληνική ύπαιθρο και δείχνοντας το δρόμο για τα επόμενα χρόνια. Τα κύρια αιτήματα, ωστόσο, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου αφορούν απαλλαγή από το φορολογικό βάρος των επιχειρήσεων, που δείχνει το πρόβλημα που προκαλεί η υψηλή φορολογία στις επενδύσεις,

Συνολικά 881 είναι τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν έως τις 30 Ιανουαρίου, οπότε και έληξε η ημερομηνία υποβολής προτάσεων, στον Αναπτυξιακό Νόμο. Η οριστικοποίηση αυτών των υποβολών, που είναι συνολικού προϋπολογισμού 2,2 δισ. ευρώ, θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου Οικονομίας.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

– Tο μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών σχεδίων (41,3%) αιτούνται φορολογική απαλλαγή ενώ οι υπόλοιπες αιτούνται επιχορήγηση ή leasing ή ενίσχυση μισθολογικού κόστους.

– Το 65% των επενδυτικών σχεδίων και το 51,3% του συνολικού ύψους των επενδύσεων είναι στην βιομηχανία (κυρίως στον κλάδο της αγροτοδιατροφής) και λίγες επενδύσεις σε logistics, ενώ τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό συνιστούν το 35% των επενδυτικών σχεδίων και το 48,7% του συνολικού ύψους επενδύσεων.

– Στη Γενική Επιχειρηματικότητα υποβλήθηκαν 496 σχέδια προϋπολογισμού 1,554 δισ. ευρώ

– Στο καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ κατατέθηκαν 271 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 484,876 εκατ. ευρώ

– Στο καθεστώς Μηχανολογικός Εξοπλισμός υποβλήθηκαν 54 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 170,187 εκατ. ευρώ.