Γράφει ο Αναστάσιος Λυμπερίου*

Θολό παραμένει το τοπίο στο ζήτημα του «κουρέματος» κατά 60% των συντάξεων των ενεργών αγροτών, σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη που έχει περάσει με τον ασφαλιστικό νόμο (Αρθρο 20, παρ. 1 του Ν. 4387/2016) την οποία και παραθέτουμε: «1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, Ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου».

Πρόκειται για αγρότες που είχαν υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης και επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν ή συνταξιοδοτήθηκαν μέσα στο 2016, με την κυβέρνηση να το διαψεύδει και να διατυμπανίζει ότι είναι εκτός περικοπών. Σε αχαρτογράφητα νερά είναι ιδιαίτερα όσοι συνταξιοδοτούνται από 1ης/1/2017, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να δίνει ασαφείς απαντήσεις για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Στο ίδιο άρθρο αποσαφηνίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου «έχουν εφαρμογή για όσους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν. Ειδικά για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 3863/2010 και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος». Δηλαδή, για όσους αποκτήσουν εισόδημα από την έναρξη του παρόντος νόμου πραγματοποιείται μείωση των συντάξεων. Παρά το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί από τον Μάιο η επίμαχη διάταξη, η κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει καμία διευκρινιστική διάταξη για τον τρόπο εφαρμογής της, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους συνταξιούχους που τρέχουν να μεταβιβάσουν δικαιώματα, για να μην έχουν προβλήματα με τη σύνταξή τους. Αναμένουμε τη διευκρινιστική εγκύκλιο και τις αναλυτικές οδηγίες, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

* Ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι οικονομολόγος-κοινωνιολόγος, λογιστής Α’ Τάξης, υποψήφιος διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.