Συνεχίσθηκαν οι εξαγωγές ακτινιδίων με καλούς ρυθμούς, επίσης, συνεχίσθηκαν με ικανοποιητικούς για την εποχή ρυθμούς οι εξαγωγές πορτοκαλιών και μανταρινιών, με ικανοποιητικές τιμές αντίστοιχες των περσυνών, με ένταση όμως των φαινομένων διακίνησης ατυποποίητων προϊόντων προς γειτονικές βαλκανικές χώρες

Συνεχίστηκαν και οι εξαγωγές μήλων με μικρές για την προηγούμενη εβδομάδα προς την Αίγυπτο (λόγω διακύμανσης του νομίσματος αλλά και προσανατολισμού σε άλλους προμηθευτές) με κίνδυνο απώλειας της αγοράς

Μικρές οι ποσότητες των εξαχθέντων επιτραπέζιων σταφυλιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 17 – 23/12/2016, είναι οι εξής:

  • Πορτοκάλια 104.102 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 91.275 τόνων
  • Μανταρίνια 57.382 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 40.085 τόνων
  • Λεμόνια 1.444 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 2.468 τόνων
  • Γκρέιπ φρουτ 141 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 91 τόνων
  • Μήλα 37.996 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 48.046 τόνων
  • Αγγούρια 8.901 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 10.017 τόνων
  • Ακτινίδια 54.386 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 43.192 τόνων
  • Επιτραπέζια σταφύλια 73.235 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 78.939 τόνων