Στους κατ’ επάγγελμα αγρότες που δεν κατέχουν αγροτεμάχια και στη συνέχεια στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους θα κατανεμηθούν καστανεώνες εντός δασών προς εκμετάλλευση, σύμφωνα με σχετική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος.

Οι παραχωρήσεις αυτές διενεργούνται εφόσον οι εκτάσεις φέρουν τουλάχιστον πέντε κατά στρέμμα καστανόδεντρα, «εξημερωμένα» ή όχι. Σύμφωνα με την απόφαση, η σειρά προτίμησης καθορίζεται ως εξής:

α) Μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ, με κύριο επάγγελμα γεωργού ή κτηνοτρόφου (σύμφωνα με το άρθρ. 66 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Μεταξύ αυτών, προτεραιότητα έχουν οι ακτήμονες.

β) Ακτήμονες μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ.

γ) Ανεργοι μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ. 

δ) Λοιποί μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ.

ε) Συνταξιούχοι μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ.