Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ, καθώς δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2629/2016) με τον «τύπο και το περιεχόμενο» του νέου εκκαθαριστικού το οποίο θα αναρτηθεί –πιθανότατα Δευτέρα ή Τρίτη- στο Taxisnet για περίπου 7,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες εκ των οποίων τα 6,4 εκατομμύρια θα χρειαστεί και να πληρώσουν.

Το νέο έντυπο ενσωματώνει ακόμη περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό. Ειδικότερα:

1. Στον πίνακα 1 (όπου δηλώνονται τα κτίσματα) έχουν προστεθεί οι ακόλουθες στήλες:

  • Στήλη 1 (αύξων αριθμός)
  • Στήλη 5 (ένδειξη ΑΠΑΑ)
  • Στήλη 23 (Τιμή ζώνης)
  • Στήλη 24 (Συνολική τιμή εκκίνησης οικοπέδου)
  • Στήλη 25 (Τιμή εκκίνησης)

2. Στον πίνακα 2 (όπου δηλώνονται τα αγροτεμάχια) έχουν προστεθεί οι ακόλουθες στήλες:

  • Στήλη 1 (αύξων αριθμός)
  • Στήλη 25 (αρχική Βασική Αξία κύριου φόρου)
  • Στήλη 26 (αρχική βασική αξία ή ειδική βασική αξία συμπληρωματικού φόρου)

Ειδικά τα καινούργια στοιχεία των αγροτεμαχίων, αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον για τους 3,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων καθώς θα μπορούν να προσδιορίσουν για πρώτη φορά την αξία των αγροτεμαχίων όπως αποτυπώνεται στα αρχεία της εφορίας. Έτσι, θα αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για το τι θα πλήρωναν σε ενδεχόμενη επιβολή του συμπληρωματικού φόρου στα αγροτεμάχια.

Στο νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦιΑ, εντοπίζονται και άλλες αλλαγές:

1. Έχει ενσωματωθεί η «ταυτότητα οφειλής» πληροφορία απαραίτητη για την πληρωμή είτε μέσω τράπεζας είτε μέσω e-banking.

2. Αναγράφονται αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής των δόσεων (η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως τέλος Ιανουαρίου)

3. Έχει ενσωματωθεί πίνακας που συγκεντρώνει την πληροφορία για την αξία της περιουσίας τόσο των κτισμάτων όσο και των αγροτεμαχίων.

4. Γίνεται εμφανές αν κάποιος δικαιούται έκπτωση φόρου επειδή πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

5. Υπάρχει πεδίο ειδοποιήσεων για επισημάνσεις ειδικού περιεχομένου προς τους ιδιοκτήτες (π.χ σε περιπτώσεις όπου ο υπολογισμός του φόρου έχει γίνει βάσει παραδοχών).