Έντονες αντιδράσεις στην επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ από τους Υπουργούς Γεωργίας της Ε.Ε.

Την έντονη αντίδρασή τους σε κάθε σενάριο επανεθνικοποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως με την συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους των κρατών – μελών, εξέφρασαν οι Υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε., κατά την... Διαβάστε περισσότερα...

Αντίθετοι στην επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ οι Υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε.

Την έντονη αντίθεσή τους στην συγχρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από εθνικούς πόρους εξέφρασαν οι Υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε., ερμηνεύοντάς την ουσιαστικά ως μια μορφή επανεθνικοποίησής της, κατά τη... Διαβάστε περισσότερα...

Προσεχώς νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την βιολογική γεωργία

Σε συμφωνία αναθεώρησης των υφιστάμενων κανόνων για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, κατέληξαν στις 20 Νοεμβρίου οι εκπρόσωποι των κρατών μελών της Ε. Ε. που συμμετέχουν στην Ε... Διαβάστε περισσότερα...

Απειλές και ευκαιρίες για τα αγροτικά προϊόντα από το διεθνές εμπόριο εξετάζουν οι Υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε

Οι απειλές που δέχονται τα επώνυμα αγροδιατροφικά προϊόντα και τα περιθώρια άσκησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στο μέλλον, ιδιαίτερα η τύχη των συνδεδεμένων ενισχύσεων και των ενισχύσεων για το βαμβάκι, λόγ... Διαβάστε περισσότερα...