Πληρώθηκαν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καταβλήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων άμεσες ενισχύσεις συνολικού ποσού 54.746.121,80 ευρώ για τις αιτήσεις 2017.   Οι ενισχύσεις αυτές αναλύ... Διαβάστε περισσότερα...

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στο στόχαστρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Οι απειλές που δέχονται τα επώνυμα αγροδιατροφικά προϊόντα και τα περιθώρια άσκησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στο μέλλον, ιδιαίτερα η τύχη των συνδεδεμένων ενισχύσεων και των ενισχύσεων για το βαμβάκι, λόγ... Διαβάστε περισσότερα...

Πιθανή η μείωση του πλαφόν για την συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος

Πιθανή άφησε τη δυνατότητα μείωσης του πλαφόν της τάξης των 265 κιλών ανά στρέμμα στις βαμβακοκαλλιέργειες για την είσπραξη της συνδεδεμένης ενίσχυσης, «εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί επιβεβαιωθο... Διαβάστε περισσότερα...

Θέμα Συνδεδεμένων Ενισχύσεων έθεσε η Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο Υπουργών

Τη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας- Αλιείας στις 6 Μαρτίου 2017 εκπροσώπησε τη χώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολ... Διαβάστε περισσότερα...

Πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων

Ξεκίνησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων για τις αιτήσεις 2016. Συγκεκριμένα, πιστώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δικαιούχων γεωργών με τις ακόλουθες ενισχύσεις: Ενίσχυση για τα β... Διαβάστε περισσότερα...

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Απαραίτητη η ηλεκτρονική καταχώρηση των ποσοτήτων παράδοσης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την καταβολή συνδεδεμένων ενισχύσεων σε ορισμένους τομείς προβλέπεται ελάχιστη ποσότητα παράδοσης πρώτης ύλης σε πιστοποιημένους φορείς (ΑΣΟ, Οργανώσεις και Ομάδες παραγωγών, μεταπο... Διαβάστε περισσότερα...

Εκτός συνδεδεμένης ενίσχυσης η Σουλτανίνα

Δεν αφήνει περιθώρια ένταξης της Σουλτανίνας στις συνδεδεμένες από το 2017, απάντηση του αρμόδιου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναλυτικότερα, οι επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης έχουν ήδη ανακ... Διαβάστε περισσότερα...

Αλλαγές στην συνδεδεμένη ενίσχυση για ροδάκινα προς χυμοποίηση

Με τροποποιητική υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αλλάζουν ορισμένοι όροι επιλεξιμότητας καθώς και υποχρεώσεις γεωργών, φορέων και εγκεκριμένων μεταποιητικών επιχειρήσεων, σχετι... Διαβάστε περισσότερα...

Τα δικαιολογητικά αγοράς σπόρου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους γεωργούς που είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς σπόρου. Για τους γε... Διαβάστε περισσότερα...

Συνδεδεμένες: H ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου για το σκληρό σιτάρι

H ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου παραμένει στα 12 κιλά ανά στρέμμα, ως προϋπόθεση για να λάβει ένας παραγωγός συνδεδεμένη ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις επόμενες καλλιεργητι... Διαβάστε περισσότερα...