Πρόγραμμα επενδύσεων για οινοποιεία από τον Εθνικό Φάκελο του αμπελοοινικού τομέα

Στα μέτρα του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης 2014-2018 μετά από γνωστοποίηση στην Commission περιλαμβάνεται πλέον και το μέτρο των Επενδύσεων μαζί με το μέτρο της Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων και τ... Διαβάστε περισσότερα...