Άνω του κοινοτικού μέσου όρου απορρόφησης πόρων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που υλοποιεί το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε. για τα 28 Κράτη – Μέλη, ξεπέρασε πλέον τον κοινοτικό μέσο όρο απορρόφησης πόρων, παρότι εγκρίθηκε ένα χρόνο αργότε... Διαβάστε περισσότερα...

350 εκ. € από το LEADER για αναπτυξιακές δράσεις στις αγροτικές περιοχές

Το Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτει 350 εκ. € για το CLLD/LEADER, τα οποία είναι στην διάθεση του επενδυτικού κοινού και των οργανισμών ΟΤΑ καθώς και άλλων φορέων.   Τα παραπάνω αναφέρονται σε... Διαβάστε περισσότερα...