Η διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3938/Β/7.12.2016 η μορφή, το περιεχόμενο και η διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών. Στην εν λόγω απόφαση (ΥΑ 2062/132509/25.11.2016) προβλέπονται λεπτομερείς διατ... Διαβάστε περισσότερα...

Σε λειτουργία μπαίνει το ηλεκτρονικό «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών»

Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκο Μπόλαρη, Υπουργική απόφαση για τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών». Στην εφαρμογή καταχωρ... Διαβάστε περισσότερα...