Αλλαγές στην δημόσια παρέμβαση της Ε.Ε. στην αγορά γάλακτος σε σκόνη

Στις 29 Ιανουαρίου το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. αποφάσισε προσωρινή αλλαγή στη λειτουργία του μηχανισμού της δημόσιας παρέμβασης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη.   Αυτό επιτεύχθηκε με μ... Διαβάστε περισσότερα...