Ενταξη αγροτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Στην ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό όσων αγροτών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν οφειλές προς την παλιά Αγροτική Τράπεζα, η οποία είναι σε εκκαθάριση, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Η ένταξή τους ... Διαβάστε περισσότερα...