Έως 20 Μαΐου αιτήσεις για αναδιάρθρωση και μετατροπή οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου (άρθρο 46 Καν.(ΕΕ)1308/2013), ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από αρχές Μαρτίου έως 20 Μαΐου 2018, στις ... Διαβάστε περισσότερα...