Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν από τις 13 Μαρτίου, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις», καθώς και η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Δεδομένης της σπουδαιότητας των συγκεκριμένων καθεστώτων ενισχύσεων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν στη, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβουλεύσεις θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 14.00.

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τους συνδέσμους:

 

«Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

«Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016