Πληρωμές ύψους 4.053.398,56 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου 2018, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά το πρόγραμμα προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες.

 

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν διάφορες ανειλημμένες υποχρεώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και το σύνολο των δικαιούχων είναι 73.

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 09/03/2018-13/03/2018