Συνήλθε στις 5 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την 1η Μαρτίου 2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα με πρόεδρο τον Νικήτα Πρίντζο και αντιπρόεδρο τον Στέφανο Διακομή.

Στη θέση του γενικού γραμματέα τοποθετείται ο Ιωάννης Συρταδιώτης και του ταμία ο Στέργιος Βουλάγκας, ενώ στις θέσεις των μελών οι: Ευάγγελος Παρσάς, Χρήστος Τσιαμήτας, Νικόλαος Μπατζιάκας, Ηλίας Ιωάννου και Δημήτριος Σπαθής.

Ομοίως, στις 6 Μαρτίου 2018 συνήλθαν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος: Βασίλειος Γκόμας,

Γραμματέας:  ΓεώργιοςΤράικος

Μέλος: Ιωάννης Χρονόπουλος

Η εκλογή των θέσεων των Προεδρείων έγινε βάσει της νομοθεσίας (άρθρο 16, Ν. 4384/2016) και των διαδικασιών συγκρότησης σε σώμα και μετά από ξεχωριστές μυστικές ψηφοφορίες κάθε ένας εκ των ανωτέρω εκλέχτηκε παμψηφεί στην εκάστοτε θέση.