Η εταιρεία Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ αποτελεί το νεότερο μέλος που εντάσσεται στην Πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ».

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πιο πρόσφατο μέλος της Πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» αποτελεί ακόμη μία σημαντική πρόσθετη δύναμη για την αποστολή της ένωσης που στοχεύει στην ανάδειξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως τον μόνο δρόμο για την ορθολογική λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και την επαναφορά στον δρόμο της ανάπτυξης.

 

Όπως κάθε άλλο μέλος της Πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η Αφοί Χαΐτογλου πέρασε από μία εντατική διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης από την EUROCERT όσον αφορά τα κριτήρια ένταξης στην Πρωτοβουλία (που, μεταξύ άλλων, απαιτεί από τα μέλη της να τηρούν το τρίπτυχο ΈδραΠαραγωγήΙδιοκτησία στην Ελλάδα) και μπορεί, πλέον, να φέρει το σήμα πιστοποίησης «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» στα προϊόντα της και να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις τής Πρωτοβουλίας.