Στη δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) συμμετέχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, σύμφωνα με ανακοίνωσή της στις 20 Φεβρουαρίου.

 

Στόχος της δράσης είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων, μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, το ύψος των δανείων που χορηγούνται μέσω της συγκεκριμένης δράσης ξεκινάει από τα 10.000 ευρώ και φτάνει τα 300.000 για τα κεφάλαια κίνησης και τα 800.000 ευρώ για τα επενδυτικά δάνεια. Χαρακτηριστικό των δανείων είναι οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι της χρηματοδότησης, καθώς 50% της χορήγησης που προέρχεται από το ΕΤΕΑΝ είναι άτοκο και το υπόλοιπο 50% που χορηγείται από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διαθέτει ελκυστικό επιτόκιο.

 

Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Μιχάλης Μαρακάκης, σε γραπτή του δήλωση αναφέρει: «Σε συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας της Τράπεζας με την ΕΤΕΑΝ σε δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, συμμετέχουμε στη δράση “Επιχειρηματική Επανεκκίνηση”. Στόχος μας είναι ο περαιτέρω εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της Τράπεζας με ένα επιπλέον εργαλείο για τη διοχέτευση ρευστότητας στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλούμε τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδύσεις, είτε υπαχθούν σε προγράμματα επιδοτούμενα, είτε όχι, να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο εργαλείο».

 

Ο κ. Μαρακάκης καταλήγει: «Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και ύφεσης, παρά τις αντίξοες συνθήκες, παρείχε ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Μέσω της συνεργασίας με το ΕΤΕΑΝ διασφαλίζουμε ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να βρισκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις του τόπου μας, συνδράμοντας με αυτόν τον τρόπο στην επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας».