Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως ζητά απόψεις εμπειρογνωμόνων και άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με την πορεία του τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών της ΕΕ, σε πρώτη φάση ενδεχόμενης ανάπτυξης ενός σχετικού πανευρωπαϊκού σχεδίου ενίσχυσής τους.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι φυτικές πρωτεΐνες αποτελούν βασικό συστατικό των ζωοτροφών (ως πηγή αμινοξέων για τα ζώα), καθώς καταναλώνονται ευρέως από τον άνθρωπο. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης, εν μέρει λόγω των γεωργοκλιματικών συνθηκών στην Ευρώπη, οι οποίες δεν ευνοούν την ευρεία καλλιέργεια καλλιεργειών πλούσιων σε πρωτεΐνες, όπως η σόγια. Επιπλέον, οι σπόροι σόγιας εισάγονται στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς, γεγονός που μειώνει επίσης την οικονομική αποδοτικότητα της τοπικής παραγωγής. Σημαντικό ποσοστό των καλλιεργειών σόγιας που καλλιεργούνται εκτός της ΕΕ είναι γενετικά τροποποιημένο, αλλά με την ευρωπαϊκή ζήτηση για μη γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές που παραμένουν υψηλές, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη τόνωσης της τοπικής παραγωγής.

Με αυτό το πνεύμα και ενόψει μιας ενδεχόμενης μελλοντικής στρατηγικής για την ανάπτυξη πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καθορίσει την τρέχουσα κατάσταση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών της ΕΕ.

 

Μεταξύ άλλων, επιδιώκει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα πολιτικών μέσων, όπως η εθελοντική συνδεδεμένη στήριξη (που συνδέει την άμεση στήριξη των αγροτών στην παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών για την τόνωση του τομέα).

 

Τίθενται, επίσης, ερωτήματα σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα και πληροφορίες σχετικές με την αγορά. Στόχος είναι να εκπονηθεί λεπτομερής έκθεση σχετικά με την πορεία των εργασιών και πιθανά μελλοντικά μέτρα έως τα τέλη του 2018.

Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πιθανό να ακολουθηθεί από άμεσες διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ και με ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο βιομηχανίας, όπως συνδικάτα αγροτών ή ενώσεις παραγωγών.

Μια σειρά θεματικών εργαστηρίων για την περαιτέρω συζήτηση των δράσεων που απαιτούνται για τη στήριξη της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ αναμένεται επίσης να οργανωθεί, εξετάζοντας θέματα όπως η έρευνα και η καινοτομία, τα περιβαλλοντικά οφέλη ή τα ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Οι εμπειρογνώμονες του κλάδου και οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διαβούλευση μπορούν να το πράξουν από εδώ: