Αύξηση παραγωγής ως και 113% μπορεί να πετύχει κάποιος που καλλιεργεί με βάση την αγροοικολογική προσέγγιση, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη, όπως προκύπτει από έρευνα που έγινε σε δείγμα 10 εκατ. παραγωγών σε όλον τον κόσμο.

 

«Μιλάμε για μείωση μόλυνσης ρύπανσης, των επιπτώσεων άσκησης της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών».

 

Αυτό επισήμανε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διαχειριστής του Αγροοικολογικού Δικτύου Ελλάδας, δρ. γεωπόνος-ερευνητής, Βασίλης Γκισάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην 27η Agrotica, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η «παρθενική» παρουσίασή του.

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγροοικολογία, που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο στη χώρα μας, αποτελεί μία ανερχόμενη έννοια στον χώρο της γεωργικής επιστήμης, που εστιάζει στην εφαρμογή οικολογικών αρχών για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση πραγματικά αειφόρων συστημάτων παραγωγής τροφίμων, ενώ περιλαμβάνει και μία αντίστοιχη κοινωνικο-οικονομική πρόταση.

 

Όπως ανέφερε ο κ. Γκισάκης, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα απέναντι στα συσσωρευμένα προβλήματα που προκύπτουν από τα παγκοσμιοποιημένα και βιομηχανικά αγροδιατροφικά συστήματα. Ταυτόχρονα, έχει σημαντική αντιστοίχιση και συμπεριλαμβάνει αρχές και πρακτικές που προσφέρουν εναλλακτικές δομές στο κυρίαρχο πρότυπο της εντατικής, βιομηχανοποιημένης γεωργίας, όπως, μεταξύ άλλων, βιολογική γεωργία, γεωργία χαμηλών εισροών, αγροδασολογία και αεικαλλιέργεια (περμακουλτούρα), πρόσθεσε.

 

To Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος, που αριθμεί 10 μέλη γεωτεχνικού χαρακτήρα και λειτουργεί από το 2017, αποτελεί μία πρωτοβουλία για την προοπτική και ανάδειξη της αγροοικολογίας ως επιστήμη, πρακτική και κίνημα. Σκοπός του είναι η δικτύωση ερευνητών-εκπαιδευτών εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, κυρίως γεωτεχνικών, για την πληροφόρηση και ανταλλαγή γνώσης και έρευνας, στοχεύοντας στην εξοικείωση με τις αρχές και το πλαίσιο της αγροοικολογίας στην Ελλάδα.