Με δύο ταχύτητες κινούνται οι εξαγωγικοί ρυθμοί του ελληνικού κρασιού όσον αφορά στους γενικούς προορισμούς του, την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) δηλαδή και τις Τρίτες Χώρες (Τ.Χ.).

 

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μετά την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία τους από την ΚΕΟΣΟΕ, επεξεργασία που καταγράφει, στασιμότητα των μεγεθών στην Ε.Ε. και ικανοποιητική ανάπτυξη στις Τρίτες Χώρες.

 

Συγκεκριμένα ελαφρά πτώση (-2,37%) παρουσιάζουν οι εξαγωγές σε ποσότητα ελληνικού κρασιού προς χώρες της Ε.Ε. (25.428 tn/2016  – 24.826 tn/2017) , ενώ πτώση κατά 1,86 % καταγράφεται και σε σύγκριση με το μέσο όρο 5 ετίας.  Η αρνητική αυτή μεταβολή αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΚΕΟΣΟΕ στην πτώση των εξαγωγών σε ποσότητα και αξία προς την Γαλλία.

 

Αντίστοιχα σε αξία οι ελληνικές εξαγωγές οίνων προς χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζουν ασθενική ανάπτυξη της τάξης του 0,47% (52.592.841 € /2016  –  52.841.750 €/2017), ενώ αύξηση της τάξης του 11,10% καταγράφεται σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας.

 

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η μεταβολή της μέσης τιμής  πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά + 2,91% (2,07 €/kg /2016  –  2,13 €/kg /2017.

 

Η εικόνα των αντίστοιχων μεγεθών εξαγωγών ελληνικού οίνου προς Τρίτες χώρες είναι σαφώς ικανοποιητικότερη και καταδεικνύει  ότι το ελληνικό κρασί παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική , κυρίως στις χώρες του Β. Αμερικής, ΗΠΑ και Καναδά, αποτέλεσμα (σχετικό ή απόλυτο) της απόδοσης των προγραμμάτων προβολής – προώθησης οίνων που υλοποιούνται στις προαναφερόμενες αγορές.

 

Συγκεκριμένα, αύξηση της τάξης του 7,21% κατέγραψαν σε ποσότητα οι εξαγωγές προς  Τρίτες Χώρες, (4.837 tn/2016  –  5.186 tn/2017), ενώ αύξηση καταγράφεται κατά 13,40% σε σχέση και με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

 

Αντίστοιχα σε επίπεδο αξίας τα μεγέθη κινούνται με καλύτερο ρυθμό απόδοσης, αφού η αύξηση των εξαγωγών σε αξία προς Τρίτες Χώρες ανέρχεται σε 14,04% (21.124.599 €/2016 – 24.090.923 €/2017).

 

Η σύγκριση του εξαγωγικού μεγέθους της  αξίας το 2017 σε σχέση με το μέσο όρο 5 ετίας (2012 – 2016) αποδεικνύει μια δυναμική του ελληνικού κρασιού στις αγορές των Τρίτων Χωρών, αφού καταγράφεται αύξηση κατά 32,26%, επιβεβαιώνοντας ότι οι αγορές των Τρίτων Χωρών αυξάνονται με τριπλάσιο ρυθμό από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, γεγονός που χαρακτηρίζει και τις υπόλοιπες οινοπαραγωγές χώρες της Ε.Ε.

 

Να  σημειωθεί ότι και η κατανάλωση οίνου παρουσιάζει όμοια χαρακτηριστικά, με την Ευρώπη να δείχνει πτωτικά σημάδια λόγω κορεσμού και τις Τρίτες Χώρες να αυξάνουν την (χαμηλή) κατανάλωση τους, με ηγέτιδα χώρας τις Η.Π.Α.

 

Την ίδια ενθαρρυντική εικόνα παρουσιάζει και η εξέλιξη της μέσης τιμής μονάδος, ανά εξαγόμενο κιλό οίνου. Το 2017 παρουσιάζει αύξηση κατά 6,38% (4,35 €/kg/2016  – 4,65€/kg/2017), ενώ η αύξηση της μέσης τιμής μονάδος σε σχέση με την προηγούμενη 5ετία ανέρχεται σε 9,77%

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.keosoe.gr/news/2650————2017.html