Σχέδιο ενίσχυσης των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών προγραμματίζει να δώσει στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τα τέλη του 2018, με στόχο την αντιμετώπιση του σημαντικού και μακροχρόνιου ελλείμματος πρωτεϊνούχων ζωοτροφών της ΕΕ.

 

Για το εν λόγω θέμα ενημέρωσε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., που συνεδρίασε την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, και όπως ανέφερε τα σχέδιο θα επικεντρώνεται στα εξής:

έρευνα και καινοτομία,
αγρονομικές προκλήσεις και περιβαλλοντικά οφέλη από πρωτεϊνούχες καλλιέργειες,
ανάπτυξη αλυσίδων προσφοράς / αξίας και δυνατότητες αγοράς φυτικών πρωτεϊνών της ΕΕ σε διαφορετικές αγορές τμήματα.
Επί του θέματος, οι Υπουργοί χαιρέτισαν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπογράμμισαν τη σημασία της αντιμετώπισης του θέματος με τρόπο συμβατό με την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών.