Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του Αντιπροέδρου της, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις σημειώνει ότι «η δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ της 23ης Νοεμβρίου 2016 προβλέπει τη θέσπιση αναλογικότερων και λιγότερο επαχθών κανόνων κεφαλαιακών απαιτήσεων για μη σύνθετα, μικρά πιστωτικά ιδρύματα».

 

Όπως εξηγεί αυτό αφορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες «ορισμένες από τις ισχύουσες απαιτήσεις για δημοσιοποίηση και αναφορά, καθώς και πολύπλοκες εμπορικές απαιτήσεις για την τήρηση βιβλίων, δεν κρίνονται δικαιολογημένες στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας για μικρότερα και λιγότερο σύνθετα πιστωτικά ιδρύματα».

 

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης είχε υπογραμμίσει τα πλεονεκτήματα των συνεταιριστικών τραπεζών, επισημαίνοντας πως «δεν έχουν αποτελέσει πηγή συστημικού κινδύνου», «γνωρίζουν καλύτερα τις αναπτυξιακές ανάγκες της τοπικής αγοράς, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τους πελάτες τους», και «επηρεάζονται λιγότερο από το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης (asymmetric information)».

 

Είχε τονίσει, ωστόσο, ότι «το μερίδιο αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου», σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών.

 

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με τις «τις πολιτικές που σχεδιάζει η Κομισιόν για να δώσει κίνητρα στα κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, να προχωρήσουν εκτενέστερα στην ίδρυση συνεταιριστικών τραπεζών», ο Β. Ντομπρόβσκις απάντησε ότι «οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθούν από το περιβάλλον χρηματοπιστωτικής σταθερότητας» το οποίο θα διασφαλίσει «η θέσπιση -και η ολοκλήρωση- της τραπεζικής ένωσης», δια της οποίας «οι τράπεζες που τελούν υπό ενιαία εποπτεία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και την επιχειρηματική τους διάρθρωση, είναι ισχυρότερες και εποπτεύονται καλύτερα». Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι με την τραπεζική ένωση «διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος θεμιτού ανταγωνισμού και μεγαλύτερης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».

 

Τέλος, στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για το «αν θα μπορούσαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) να αποτελέσουν εναλλακτικές πηγές παροχής χρηματοδοτικής πίστης των συνεταιριστικών τραπεζών», ο Επίτροπος απάντησε πως «η χρηματοδότηση των συνεταιριστικών τραπεζών δεν υπόκειται σε περιορισμούς βάσει του ενωσιακού δικαίου», συμπληρώνοντας ότι «τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα δύνανται να απευθυνθούν απευθείας στην ΕΙΒ και την EBRD για να ενημερωθούν σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης».