Στο ήμισυ περίπου της αξίας των εξαγωγών ελληνικού οίνου (76,93 εκ €) ανέρχεται πλέον η αυξημένη αξία εισαγωγών οίνου στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες (37,01 εκ €).

 

Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των προσωρινών στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία προβαίνει κατ’ έτος η ΚΕΟΣΟΕ.

 

Σε συνολικό επίπεδο το 2017 καταγράφεται αύξηση της αξίας εισαγωγών έναντι του 2016 κατά 9,31% (33.863.007 €/2017 – 37.017.331 €/2017)

 

Οι εισαγωγές οίνου αφορούν κυρίως τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, δηλαδή από χώρες της Ε.Ε. από την οποία οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 9,22% σε αξία (32.728.603 €/2016 – 35.745.222 €/2017), ενώ αύξηση κατά 25,24% παρουσιάζει και η σύγκριση των μεγεθών σε αξία του 2017, με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας 2012 – 2016.

Αντίστοιχα αύξηση κατά 11,69% καταγράφεται και στις εισαγωγές οίνου από Τρίτες  Χώρες σε αξία (1.137.145 €/2016 – 1.270.092 €/2017) και η αυξητική τάση δείχνει να μονιμοποιείται αφού η σύγκριση του 2017 με το μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας είναι θετική κατά 28.87 %

 

Όσον αφορά τις ποσότητες εισαγωγής οίνων αυτές βαίνουν μειούμενες όσον αφορά τις αποκτήσεις από χώρες της Ε.Ε. κατά 19,65% (20.572 tn /2016 – 16.529 tn/2017) με αντίστοιχη μείωση κατά 2,88% συγκρίνοντας το 2017 με τον μέσο όρο εισαγωγών της προηγούμενης 5ετίας.

 

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ένταση εισαγωγών ακριβότερου ανά τιμή μονάδας kg εισαγόμενου οίνου, από χώρες της Ε.Ε.

 

Πράγματι η μέση τιμή αγοράς οίνων από χώρες της Ε.Ε. ανά Kg, αυξήθηκε με βάση το 2016 κατά 35.93%  (1,59 €/kg/2016 – 2,16 €/kg/2017 !!!), γεγονός που οφείλεται στην αύξηση της τιμής ανά kg αποκτούμενων   οίνων από Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, όπως θα αναλυθεί στην παρουσίαση ανά χώρα από την ΚΕΟΣΟΕ.

 

Αντίθετα αύξηση κατά 39,97% παρουσιάζουν οι ποσότητες εισαγωγής οίνων από Τρίτες Χώρες (221 tn/2016 – 309 tn/2017).

 

Διαχρονικά (σύγκριση 2017 με μέσο όρο τελευταίας 5ετίας) οι ποσότητες εισαγωγής οίνων δείχνουν να μειώνονται και από Τρίτες Χώρες (- 16,21%), ενώ και η μέση τιμή αγοράς οίνων από Τρίτες Χώρες μειώθηκε κατά 20,20% το 2017 έναντι του 2016 (5,15 €/kg 2016 – 4,11 €/kg/2017)

 

Αντίθετα (σύγκριση 2017 με μέσο όρο 5ετίας), η μέση τιμή εισαγόμενων οίνων από Τρίτες Χώρες δείχνει να έχει αυξηθεί κατά 19,20%

 

Παρά την αύξηση της αξίας εισαγωγών οίνου το 2017 το εμπορικό ισοζύγιο οίνου για τις χώρα μας παραμένει θετικό.

 

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και οι εισαγωγές οίνου σε ποσότητα το 2017 αντιστοιχούν με το 7,66% των παραγόμενων στην Ελλάδα οίνων, ενώ αντίστοιχα οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις και οι εξαγωγές οίνου, αντιστοιχούν στο 12,20% της ελληνικής οινοπαραγωγής.

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.keosoe.gr/news/2654-2018-02-27-08-15-22.html