Η εταιρεία «Χρυσά Αυγά» εντάχθηκε ως νέο μέλος στην Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική δράση της.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία «Χρυσά Αυγά» είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ποιοτικού ελέγχου και εμπορίας αυγών στην Ελλάδα, η οποία διακινεί πάνω από 270 εκατομμύρια αυγά ετησίως. Ιδρύθηκε το 1996, με τη συνένωση δύο μεγάλων εταιρειών του χώρου και διαθέτει υπερσύγχρονες μονάδες στο Σχηματάρι Βοιωτίας και το Χιλιομόδι Κορινθίας.

 

Σημειώνεται, ότι σκοπός της Πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι η ανάδειξη και προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας, καθώς και η πληροφόρηση της ελληνικής κοινωνίας για το πλεόνασμα προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν οι ελληνικής ιδιοκτησίας παραγωγικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις προς όφελος της ανάπτυξης και της ευημερίας. Στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» συμμετέχουν όλες οι ελληνικές παραγωγικές-μεταποιητικές εταιρίες που διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο: Παραγωγή́, Βάση και Ιδιοκτησία.

 

Η συμμετοχή στην Πρωτοβουλία και η χρήση του σήματος «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» απαιτούν ειδική πιστοποίηση και έλεγχο που διεξάγει αποκλειστικά η Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων EUROCERT AΕ, βάσει ειδικού προτύπου απαιτήσεων με συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια.