Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις ελαιολάδου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποκλειστούν από το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ», δεδομένης της σημασίας που έχει το ελαιόλαδο για την εθνική μας οικονομία και του γεγονότος ότι η διασφάλιση της προοπτικής και του μέλλοντος του προϊόντος εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από τις εξαγωγές του προϊόντος σε τυποποιημένη επώνυμη μορφή.

 

Για το θέμα αυτό και ειδικότερα για την απουσία των τυποποιητικών επιχειρήσεων από τους επιλέξιμους για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΚΑΔ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου – ΣΕΒΙΤΕΛ έχει υποβάλει υπόμνημα στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση και στην Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, κα Ευγενία Φωτονιάτα, χαρακτηρίζοντας αναγκαία, σκόπιμη και επιβεβλημένη την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει το εν λόγω Πρόγραμμα και από τις  τυποποιητικές / εξαγωγικές επιχειρήσεις του ελαιολάδου.

 

Στην περίπτωση του ελαιολάδου ο μόνος ΚΑΔ που είναι αυτή τη στιγμή επιλέξιμος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» αφορά την παραγωγή ελαιολάδου και κατ΄ επέκταση τους ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι προφανώς και δεν έχουν άμεσο εξαγωγικό ενδιαφέρον.

 

Κατόπιν των ανωτέρω αναμένουν άμεσα την προσθήκη του ΚΑΔ των εν λόγω επιχειρήσεων στους δικαιούχους συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ», το οποίο, υπό προϋποθέσεις, θα στηρίξει και θα ενισχύσει την προσπάθεια για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα σε ότι αφορά τον στόχο της εξωστρέφειας της εθνικής μας οικονομίας.

 

Στο αίτημα του ΣΕΒΙΤΕΛ περιλαμβάνονται ενδεικτικά ΚΑΔ επιχειρήσεων με βασική ιδιότητα την τυποποίηση και εξαγωγή ελαιολάδου, που ΔΕΝ είναι σήμερα επιλέξιμα στο πρόγραμμα:

 

10.41.99.02 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

46.33.13.01 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

46.33.13.03 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ